Τι προσφέρουμε

Η Athletic Productions δραστηριοποιείται στις αθλητικές ραδιοτηλεοπτικές και διαδικτυακές παραγωγές και υπηρεσίες. Παράλληλα προσφέρει διοργάνωση εκδηλώσεων, μεσιτείες και ασφάλειες αθλητών, εμπορία αθλητικών, κυρίως, ειδών.
Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες μας :

  • Δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων.
  • Παραγωγή και υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις. Διάθεση χώρου τηλεοπτικής διαφήμισης.
  • Παραγωγή και υπηρεσίες ραδιοφωνικών εκπομπών και προγραμμάτων. Διάθεση χώρου ραδιοφωνικής διαφήμισης.
  • Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου σε ταινίες, βίντεο, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προϊόντα.
  • Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών προγραμμάτων. Τηλεοπτικός, ραδιοφωνικός και διαδικτυακός προγραμματισμός, τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές  και διαδικτυακές εκπομπές.
  • Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων, καθώς και συνεδρίων.
  • Ασφάλειες και μεσιτείες αθλητών, αθλητικών σωματείων και δημοσιογράφων. Γενικές υπηρεσίες μάνατζερ.
  • Εμπορία αθλητικών ειδών και δώρου.